Pokretanje postupka izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/2022.), članka 16. Statuta Sveučilišta u Rijeci od 31. ožujka 2023. godine,  članka 19. i članka 20. stavaka 1., 2., 3. i 4.,  te članka 26. Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci od 03. svibnja 2023., Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci usvojilo je na 3. redovitoj sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine, sljedeću

O D L U K U

I.

Pokreće se postupak izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za naredno trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine.

II.

Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja prijava kandidata za izbor dekana, u sljedećem sastavu:

                        1. Doc. dr. sc. Denis Ambruš

                        2. Doc. dr. sc. Josip Peranić

                        3. Doc. dr. sc. Rozarija Mikić

III.

Utvrđuje se rok od 15 (petnaest) dana od dana imenovanja Povjerenstva za dostavu prijava za izbor dekana. Prijave se dostavljaju Povjerenstvu iz točke II. ove odluke. Uz prijavu za izbor dekana, prilaže se: životopis i program rada za dekanski mandat, koji treba biti usklađen sa strateškim dokumentima Sveučilišta u Rijeci i Građevinskog fakulteta u Rijeci, te izjava o prihvaćanju kandidature ako kandidata predlaže Zavod.

IV.

Prijavu za izbor dekana može podnijeti nastavnik Fakulteta koji ispunjava uvjete propisane člankom 20., stavkom 3. Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci. Prijedlog za izbor dekana može podnijeti Zavod za kandidata koji ispunjava uvjete propisane člankom 20., stavkom 3. Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci, pod uvjetom da je kandidat suglasan s prijedlogom.

V.

Povjerenstvo iz točke II. ove odluke dužno je u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu prijava za izbor dekana dostaviti Fakultetskom vijeću izvješće koje treba sadržavati podatke o podnesenim prijavama i kandidatima, podatke o ispunjavanju uvjeta za izbor, njihove životopise i programe rada.  

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja i objavljuje se na mrežnim stranicama Fakulteta.

Skip to content