Posjet gostiju sa Univerziteta u Beogradu

Prošli tjedan su nas posjetili kolege gosti sa Univerziteta u Beogradu, prof. dr. sc. Dejan Filipović  – prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu, prof. dr. sc. Velimir Šećerov – dekan Geografskog fakulteta, te prof. dr. sc. Bogdan Lukić – bivši dekan Geografskog fakulteta. Sastanku s dekanom Građevinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Mladenom Bulićem i prodekanicom za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Neirom Torić Malić se pridružila i prorektorica za digitalizaciju i razvoj Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Denka Maćešić.

Razlog posjeta je sudjelovanje na Festivalu znanosti i razgovor o budućoj suradnji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U okviru Festivala znanosti je prof. Sećerov održao zanimljivo predavanje na temu “Razvoj grada Beograda na obalama reka u 21. veku –planiranje i implementacija”.

Veselimo se budućoj suradnji!

Skip to content