Zavod za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku

Predstojnica zavoda je prof. dr. sc. Ivana Štimac-Grandić.

Zavod za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku u svom sastavu ima dvije katedre i jedan laboratorij:

Katedra za nosive konstrukcije

Katedra za tehničku mehaniku

Laboratorij za konstrukcije

Skip to content