Zavod za matematiku, fiziku i druge predmete

Predstojnica zavoda je doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić.

Zavod za matematiku, fiziku i druge predmete u svom sastavu ima dvije katedre:

Šef katedre za matematiku je prof. dr. sc. Svjetlan Feretić.

Zaposlenici katedre:

 • prof. dr. sc. Svjetlan Feretić
 • doc. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić
 • Maura Jurić, predavačica

Vanjski suradnici:

 • mr. sc. Ines Radošević, viša predavačica
 • dr. sc. Nina Mostarac, poslijedoktorandica
 • dr. sc. Ivana Slamić, poslijedoktorandica
 • Dejan Dešković, asistent
 • Tin Zrinski, asistent 
 • Matea Zubović, asistent  
 • Bojan Ostić, asistent  
 • Željka Ivković, asistent

Šef katedre za fiziku i druge predmete je prof. dr. sc. Boris Podobnik.

Zaposlenici katedre:

 • prof. dr. sc. Boris Podobnik
 • Saša Čohar Mančić, viša predavačica

 Vanjski suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Željko Boneta
 • doc. dr. sc. Iva Šarić
 • Denis Lopac, predavač
Skip to content