Zavod za matematiku, fiziku i druge predmete

Predstojnica zavoda je izv. prof. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić.

Zavod za matematiku, fiziku i druge predmete u svom sastavu ima dvije katedre:

Šef katedre za matematiku

Zaposlenici katedre:

 • izv. prof. dr. sc. Anamarija Perušić Pribanić
 • Maura Jurić, predavačica

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Marija Maksimović
 • mr. sc. Ines Radošević, viša predavačica
 • Tin Zrinski, asistent 
 • Ana Šumberac, mag. math.
 • Sara Ban, mag. math.

Šef katedre za fiziku i druge predmete

Zaposlenici katedre:

 • prof. dr. sc. Boris Podobnik
 • Saša Čohar Mančić, viša predavačica

 Vanjski suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Iva Šarić Janković
 • Denis Lopac, predavač
Skip to content