Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu

Predstojnica zavoda je izv. prof. dr. sc. Iva Mrak.

Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu u svom sastavu ima tri katedre i jedan laboratorij:

Šefica katedre za prometnice je prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš.

Zaposlenici katedre:

 • prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš
 • doc. dr. sc. Sanja Šurdonja
 • dr. sc. Marijana Cuculić, viša predavačica
 • Mirna Klobučar, asistentica                   
 • Ivana Ban, asistentica     

Professori emeritusi: 

 • dr.sc. Mate Sršen

Vanjski suradnici:

 • Adam Butigan, predavač
 • Andrej Marinović, predavač
 • Zvezdana Veršić-Žunić, asistentica

Šefica katedre za organizaciju i tehnologiju građenja je prof. dr. sc. Diana Car-Pušić.

Zaposlenici katedre:

 • prof. dr. sc. Diana Car-Pušić
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Marović
 • dr. sc. Ksenija Tijanić Štrok, poslijedoktorandica
 • Martina Šopić, asistentica

  Vanjski suradnici:

 • Rosanda Ivetić Salopek, asistentica

Šefica katedre za arhitekturu je izv. prof. dr. sc. Iva Mrak

Zaposlenici katedre:

 • izv. prof. dr. sc. Iva Mrak
 • dr. sc. Denis Ambruš, poslijedoktorand 
 • Jana Puž, asistentica
 • Bojan Bilić, viši predavač

  Vanjski suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković
 • Gorana Stipeč Brlić, asistentica
 • Igor Golčić, asistent
 • Ana Brusić Batistić , mag. ing. arh.

Voditeljica laboratorija za prometnice je viša predavačica dr. sc. Marijana Cuculić

Zaposlenici laboratorija:
Emanuel Ban, viši tehničar

Skip to content