My First Conference

8. izdanje “My First Conference” održava se na Pomorskom fakultetu u Rijeci u organizaciji Pomorskog fakulteta , Građevinskog fakulteta i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Konferencija je namijenjena svim doktorandima i pruža priliku da svoje istraživačke aktivnosti i istraživanja predstave kolegama i drugim studentima. Jedan od ciljeva konferencije je i umrežavanje, te stvaranje novih poznanstava […]

RIJEKA TEHNOLOGIJE Sveučilišta u Rijeci

Kao jedna od brojnih manifestacija kojima će se tijekom 2023. godine obilježiti 50. obljetnica Sveučilišta u Rijeci, od 30. siječnja do 4. veljače 2023. godine održat će se manifestacija „Rijeka tehnologije“ koju sinergijski organiziraju Sveučilište u Rijeci sa svojim sastavnicama: Tehničkim fakultetom, Građevinskim fakultetom, Pomorskim fakultetom, Fakultetom informatike i digitalnih tehnologija, Fakultetom za matematiku, Fakultetom za fiziku i Centrom za […]

Skip to content