Javna obrana teme doktorskog rada, Tea Sulovsky

Javna obrana teme doktorskog rada doktorandice Tee Sulovsky, mag. ing. aedif., pod naslovom “NUMERICAL INVERSE MODELLING OF FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS UNDER THREE-POINT BENDING/NUMERIČKO INVERZNO MODELIRANJE GREDA OD BETONA ARMIRANOG VLAKNIMA POD UTJECAJEM SAVIJANJA U TRI TOČKE” održat će se u četvrtak, 21. ožujka 2024. godine, u predavaonici G-003, s početkom u 12:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

Javna obrana doktorskog rada, Ivan Hlača

Javna obrana doktorskog rada pristupnika Ivana Hlače, mag. ing. aedif., pod nazivom „Experimental and Numerical Analysis of Delamination of Layered Glued Plate Structures with Variable Width/Eksperimentalna i numerička analiza raslojavanja lijepljenih slojevitih plošnih konstrukcija promjenjive širine“ održat će se u srijedu, 20. ožujka 2024. godine, u predavaonici G-003, s početkom u 12:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

My First Conference

8. izdanje “My First Conference” održava se na Pomorskom fakultetu u Rijeci u organizaciji Pomorskog fakulteta , Građevinskog fakulteta i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Konferencija je namijenjena svim doktorandima i pruža priliku da svoje istraživačke aktivnosti i istraživanja predstave kolegama i drugim studentima. Jedan od ciljeva konferencije je i umrežavanje, te stvaranje novih poznanstava […]

Dobre prakse i izazovi mentorstva

Izv. prof. dr. sc. Ivan Marović, nositelj obveznog kolegija “Metodologija znanstveno-istraživačkog rada” i mentor na Doktorskom studiju Građevinarstvo, održat će nam u sklopu znanstveno-nastavnih susreta petkom, predavanje na temu “Dobre prakse i izazovi mentorstva”. Pridružite nam se 21. lipnja u G-206 na Građevinskom fakultetu, s početkom u 14:00 sati! Vidimo se!

DLMs for pedestrian vibration control on bridges

Naš doktorand Jug Drobac održat će nam u sklopu znanstveno-nastavnih susreta petkom predavanje pod naslovom “DLMs for pedestrian vibration control on bridges”. Pridružite nam se 10. svibnja u G-206 na Građevinskom fakultetu u 14:00 sati! Vidimo se!

Obalna ranjivost i plavljenje naselja kao posljedica podizanja morske razine

Predavanje pod naslovom Obalna ranjivost i plavljenje naselja kao posljedica podizanja morske razine, održat će nam 12. siječnja 2024. godine u sklopu znanstveno-nastavnih susreta petkom naša doktorandica i kolegica Andrea Tadić. Pozivamo vas da nam se pridružite! Predavanje će se održati u prostoriji G-211 s početkom u 14 sati.

DLMs for pedestrian vibration control on bridges

Predavanje pod naslovom DLMs for pedestrian vibration control on bridges održat će nam naš doktorand Jug Drobac 10. studenog 2023. godine u sklopu znanstveno-nastavnih susreta petkom. Predavanje će se održati u prostoriji G-211 s početkom u 14 sati. Predavanje je odgođeno!

Javna obrana doktorskog rada pristupnice mr. sc. Gorane Ćosić-Flajsig

Javna obrana doktorskog rada pristupnice mr. sc. Gorane Ćosić-Flajsig, pod nazivom „Model integralnoga upravljanja kakvoćom voda ruralnoga prekograničnoga riječnog sliva/Integrated Water Quality Management Model for Rural Transboundary River Basin“ održat će se u ponedjeljak, 17. srpnja 2023. godine, u predavaonici G-004, s početkom u 13:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu: Zbog kašnjenja jednog od članova […]

MFC 2023

Objavljen je poziv za My First Conference, koja se ove godine, 7. godinu za redom, održava 14. rujna na Tehničkom fakultetu u Rijeci, u suorganizaciji Građevinskog i Pomorskog fakulteta u Rijeci. Konferencija će ove godiine ugostiti 2nd Blockchain Symposium u organizaciji Riteh Blockchain Teama.  Konferencija godinama okuplja doktorande iz tehničkog područja, pruža pozitivno iskustvo prezentiranja aktualnih […]

Promocija doktorica/doktora znanosti

Promocija doktorica/doktora znanosti, održat će se u petak, 19. svibnja 2023. godine s početkom u 11:00 sati u dvorani G-004, na Građevinskom fakultetu u Rijeci.

Numerička i eksperimentalna analiza mikropolarnog kontinuuma  

U sklopu znanstveno-nastavnih susreta petkom, ciklusa pod nazivom Znanstveno-istraživački i obrazovni potencijali fakulteta, predavanje pod naslovom “Numerička i eksperimentalna analiza mikropolarnog kontinuuma” održat će nam naša istraživačica Laura Žiković. Pridružite nam se 16. lipnja u 14.00 sati u 206.

Fixed-pole interpolacija u linearnoj analizi mikropolarnog kontinuuma  

U sklopu znanstveno-nastavnih susreta petkom, ciklusa pod nazivom Znanstveno-istraživački i obrazovni potencijali fakulteta, predavanje pod naslovom “Fixed-pole interpolacija u linearnoj analizi mikropolarnog kontinuuma” održat će nam naša istraživačica Laura Žiković. Pridružite nam se 2. lipnja u 14.00 sati u 206.

Derivation matrix in mechanics – data approach  

U sklopu znanstveno-nastavnih susreta petkom, ciklusa pod nazivom Znanstveno-istraživački i obrazovni potencijali fakulteta, predavanje pod naslovom “Derivation matrix in mechanics – data approach” održat će nam naša istraživačica Marina Plovanić. Pridružite nam se 5. svibnja u 14.00 sati u 206.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Marina Grbca

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Marina Grbca mag. ing. aedif., pod nazivom “ Three-Node Flat Shell Finite Elements Based on the Cubic Linked Interpolation and the Assumed Strain Method” „Tročvorni konačni elementi ravnih ljuski temeljeni na kubnoj vezanoj interpolaciji i metodi usvojenih deformacija“ održat će se u četvrtak, 20. listopada 2022. godine, u predavaonici G-003, […]

Academic writing workshop

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci zajedno sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci i Odjelom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci organizira radionicu pod nazivom Akademsko pisanje koja će se održati od 2. do 4. listopada 2022. godine u znanstveno-edukacijskom centru Sveučilišta u Rijeci, Palači Moise na otoku Cresu. Radionica je namijenjena poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studentima Sveučilišta […]

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Ivane Ban, mag. ing. aedif.

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Ivane Ban, mag. ing. aedif., pod naslovom „MODEL PREDIKCIJE HVATLJIVOSTI TEMELJEN NA NESTANDARDNIM PARAMETRIMA TEKSTURE KOLNIKA/ A MODEL FOR SKID RISISTANCE PREDICTION BASED ON NON-STANDARD PAVEMENT SURFACE TEXTURE PARAMETERS“ održat će se u četvrak, 21. srpnja 2022. godine, u predavaonici G-209, s početkom u 14:00 sati pred Povjerenstvom u […]

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Dalibora Udoviča, mag. ing. aedif.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Dalibora Udoviča, mag. ing. aedif., pod nazivom Identifikacija rizika od odrona u karbonatnim stijenskim masama na prometnicama u Republici Hrvatskoj/ Rockfall Risk Identification in Carbonate Rock Masses along the Transport Routes in the Republic of Croatia održat će se u utorak, 19. srpnja 2022. godine, u predavaonici G-003, s početkom […]

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Antona Bogdanića, mag. ing. aedif.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Antona Bogdanića, mag. ing. aedif., pod nazivom “Anchor Channels in Composite Concrete Slabs: Experimental and Numerical Investigation” – „Sidreni kanali u spregnutim betonskim pločama: eksperimentalno i numeričko istraživanje“ održat će se u petak, 27. svibnja 2022. godine, u predavaonici G-308, s početkom u 13:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu: prof. […]

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Marijane Cuculić, dipl. ing. građ.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Marijane Cuculić, dipl. ing. građ., pod nazivom “Određivanje toplinskih parametara asfaltnih kolničkih konstrukcija inverznim postupkom” – “Determination of Thermal Properties of Pavement Structures by Inverse Method” održat će se u četvrtak, 26. svibnja 2022. godine, u predavaonici G-211, s početkom u 15:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. […]

Skip to content