9. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini

9. međunarodna konferncija o industrijskoj baštini odražti će se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Kampus, Sveučilišna avenija 4, Rijeka, Hrvatska od 22. – 23. svibnja 2020. Glavna tema konferencije je Industrijsko našljeđe nakon 1945.