Nastupno predavanje – Životni vijek I troškovi održavanja građevina

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, OGLAŠAVA nastupno predavanje  Rosanda Ivetić Salopek, mag. ing. aedif., pristupnica za izbor jednog nastavnika u […]

Nastupno predavanje – Održavanje mostova

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta u Rijeci, OGLAŠAVA nastupno predavanje Dr. sc. Ivan Zambon, pristupnik za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje […]